En miljard i omsättning 2025 och 10% EBITDA

Vårt övergripande finansiella tillväxtmål är att omsättningen ska uppgå till en miljard kronor med en 10-procentig EBITDA-marginal till 2025.

Vår påbörjade expansion inom Europa kommer att fortsätta och vi arbetar aktivt för att bredda vårt kontaktnät i Europa och globalt. Vi lägger stor vikt vid nyttan av en bred produkt- och tjänsteportfölj, inte minst rörande produkter och tjänster som är digitala och skalbara. Med existerande och nya kunder har vi mycket god förutsättning för organisk tillväxt. De utmaningar som pandemin skapat har även gett oss vidare möjligheter rörande strategiska förvärv, vilket vi avser att fortsätta med för alla våra segment samt utanför nuvarande marknader.

Vi är ödmjuka inför uppgiften att nå en miljard i omsättning och 10% EBITDA men vi vet vilka fantastiska medarbetare vi har och att vi tillsammans kommer att nå vårt nya mål och i förlängningen än längre.