Förvärv och förvärvsstrategi

Tempest Security har till allra största delen vuxit organiskt sedan verksamheten grundades. En handfull förvärv har genomförts genom åren för att utöka omsättning och komplettera tjänsteerbjudandet.

2014

Förvärvade vi Svenska Probus Säkerhet AB och etablerade vår teknikavdelning vilken projekterar, installerar och utför service på larm, CCTV och passagesystem.

2016

Förvärvades E.S.T Protect för att stärka upp vårt spetserbjudande inom kameraövervakning och videoanalys.

2017

Köptes I-CRC Ltd upp, ett Londonbaserat företag inom utredning och säkerhetsrådgivning.

Förvärvades även Falck Security AB och dess larmcentral, vilket positionerar Tempest Security som en av fyra leverantörer i Sverige med samtliga auktorisationspliktiga tjänster (utom värdehantering).

2018

Förvärvades Gothia Protection Group (GPG) som är ledande inom brottsutredning och riskhantering i Sverige.

Hösten 2020

Presenterade bolaget nya finansiella mål där omsättningen ska uppgå till en miljard kronor med en 10-procentig EBITDA-marginal till 2025. Strategiska förvärv spelar en viktig roll i denna resa och vi har till följd ökat tempot i sökandet efter lämpliga förvärv. Den satta förvärvs­strategin har sitt fokus på marginalförstärkande förvärv men vi ser också ett flertal möjligheter att förvärva bolag inom bevakningsverksamheten under premissen att de uppfyller våra riktade satsningar inom det segmentet. Vi bearbetar löpande potentiella förvärv då vi ser att det är en viktig del av vår tillväxtresa framåt.