Vi verkar över hela världen

Tempest Security och Tempest Groups resa började redan 2004 då Andrew Spry grundade service- och bemanningsbolaget Scandinavian Facility Management AB. 2009 utökades verksamheten till att omfatta säkerhet, Tempest blev ett auktoriserat bevakningsbolag och bytte namn till Tempest Security.

I takt med att våra kunder efterfrågat ytterligare tjänster har vi utökat vårt erbjudande till att utöver traditionella bevakningstjänster nu även omfatta mer kvalificerade tjänster, såsom personskydd, säkerhetsutredningar och säkerhetstekniska lösningar. Tempest har under åren vuxit snabbt så väl organiskt som och via uppköp. Idag är vi en av Sveriges fem största leverantörer av säkerhetstjänster. Våra kunder återfinns i både privat och offentlig sektor och omfattar såväl kommuner och myndigheter som företag och privatpersoner. Vår främsta marknad är Sverige men vi verkar i hela världen genom samarbetspartners och förvärvade bolag.

Gasellbolag

Vår tillväxt och lönsamhet har vart stabil och vi har flera gånger utnämnts till Gasellbolag av Dagens Industri. Vi har även nominerats till branschtiteln årets bevakningsbolag.