Nästa generations säkerhetslösningar

Tempest Group

Tempest Security och Tempest Groups resa började redan 2004 som ett service- och bemanningsbolag. 2009 utökades verksamheten till att omfatta säkerhet varvid vi blev ett auktoriserat bevakningsbolag och bytte namn till Tempest Security. Tempest Security har under åren vuxit snabbt så väl organiskt som och via uppköp. Idag är vi en av Sveriges fem största leverantörer av säkerhetstjänster.

Tempest Groups påbörjade expansion inom Europa kommer att fortsätta och vi arbetar aktivt för att bredda vårt kontaktnät i Europa och globalt. Vi lägger stor vikt vid nyttan av en bred produkt- och tjänsteportfölj, inte minst rörande produkter och tjänster som är digitala och skalbara. Med existerande och nya kunder har vi mycket god förutsättning för organisk tillväxt.

Lorem ipsum

Tet amei

Lotus dei

Aktien

Tempest Securitys AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 31 juli 2020.

Aktiens kortnamn: TSEC
ISIN-kod: SSE0010469221

Kontakt